BEJT PRAHA, Pražská židovská otevená komunita

O NÁS

BEJT PRAHA

Pražská židovská otevřená komunita nabízí vzdělávací, kulturní, náboženské a jiné programy pro židy, kteří žijí v Praze, nebo kteří jsou zde jen na návštěvě. Bejt Praha vítá všechny židy, ať reformní či ortodoxní, sekulární či věřící. Programy jsou vedeny v češtině, angličtině a hebrejštině.

Bejt Praha byla založena židy, žijícími v Praze na podzim roku 1994 na dobrovolné bázi. Byla veřejně zaregistrována jako české občanské společenství v roce 1995 a později toho roku se stala členem Federace židovských obcí v ČR.

2008 © Bejt Praha  |   design and code: 2008 © Leptospiroza-design